EjerskifteforsikringStår du og skal sælge eller købe hus, ejerlejlighed eller et sommerhus bør du overveje en ejerskifteforsikring, som sikrer dig imod fejl og mangler i tilstandsrapporten. Det vil sige at du som køber er sikret retten til erstatning, hvis der er forhold som ikke er forventet eller beskrevet i tilstandsrapporten. Som sælger slipper du for dele af det normale 10-årige ansvar du har, når du sælger en bolig.

Alt i alt er det altså meget smart at have en ejerskifteforsikring, som vi vil kigge nærmere på herunder, således du har styr på hvad den dækker, hvordan og hvornår du kan tegne den og meget mere.

Nærmere om ejerskifteforsikring

En ejerskifteforsikring dækker som sagt kun forhold, der ikke er nævnt i tilstandsrapporten eller elinstallationsrapporten. Derfor skal du have kigget disse grundigt igennem for at se, om du er berettiget til erstatning eller ej.

Det er i forbindelse med mange forskellige køb og salg situationer du kan tegne en ejerskifteforsikring, eftersom almindelige enfamiliehuse, rækkehuse, ejerlejligheder, ideelle anparter og sommerhuse alle kan dækkes. En fuldgod og effektiv ejerskifteforsikring koster som regel i omegnen af 7.000-15.000 kroner og dækker typisk køber og sælger i 5 år. Denne udgift splittes naturligvis ligeligt op imellem begge parter, således der ikke er en større økonomisk byrde for den ene part. Du kan dog være heldig at finde en ejerskifteforsikring på tilbud, hvor det bliver billigere for begge parter, uden du skal gå på kompromis med dækningen.

Omkring halvdelen af alle hushandler i Danmark er dækket af en ejerskifteforsikring, hvilket jo også er med til at understrege den generelle sikkerhed.

Hvad dækker en ejerskifteforsikring?

Før du tegner forsikringen skal du naturligvis være klar over hvad den dækker, således du ikke tegner en forsikring du tror dækker helt andre områder end den egentlig gør. Når du tegner en ejerskifteforsikring er det et krav at du har indhentet både tilstandsrapport og elinstallationsrapport, da forsikringen tager udgangspunkt i disse rapporter.

Hvis du skulle opdage fejl eller mangler efter købet, som ikke er beskrevet i rapporterne, kan anmeldes i løbet af forsikringsperioden (typisk de ovenstående 5 år). Skader der kan dækkes er for eksempel lækager, brud og revnedannelse, som enten er forkert beskrevet eller slet ikke nævnt i rapporterne. Elinstallationsrapporten dækker dig også imod ulovlige elinstallationer.

Du har herudover også mulighed for at tegne en udvidet ejerskifteforsikring, som dækker i 10 år i stedet for de 5 den normale gør. Dette giver således ekstra sikkerhed i en længere periode.